033-720 78 00

Med anledning av Nya Tiders annonsering på stortavlor

Posted in: Nyheter Started by

Med anledning av Nya Tiders annonsering på stortavlor

pressrelease

Annonserna strider mot GM-Gruppens interna regler.
Ett misstag har begåtts och inslaget har omedelbart tagits bort.
Vi beklagar det inträffade och för det obehag som detta åsamkat.

Lars Jonsson
VD – GM-Gruppen Moving Message AB