STORBILDSSKÄRMAR SOM SYNS

VI SKAPAR EN RÖRLIG KANAL FÖR ERT FÖRETAG

GM Moving Message är Sveriges ledande mediaföretag inom ljusstarka digitala storbildsskärmar för rörliga budskap.

Vi erbjuder företag, föreningar och myndigheter möjlighet att profilera sig i en exklusiv mediaform som har mycket stor genomslagskraft. Storbildsskärmar på åtskilliga kvadratmeter med upp till miljarder färger. Knivskarp bild och lyskraft med modern LED-teknik som fångar uppmärksamheten även mitt på ljusa dagen.